Sözleşme bedeli ve cezai şartın aynı kağıt üzerinde yer alması halinde damga vergisinin en yüksek vergi alınması gereken tutar üzerinden hesaplanması gerektiği

Sayı 05.04.2012/44
Konu Sözleşme   bedeli ve cezai şartın aynı kağıt üzerinde yer alması halinde damga   vergisinin en yüksek vergi alınması gereken tutar üzerinden hesaplanması   gerektiği

 

1-    Sözleşmede yer alan cezai şart bir asıldan doğma ve birbirine bağlı bir işlem olarak değerlendirilmiş ve cezai şart tutarı 190.000USD’nin(*) 2 katı dikkate alınarak damga vergisinin ödenmesi gerektiği,

2-    Sözleşmede mali sorumluluk sigortasına ilişkin hükümlerin ise ayrı bir işlem olarak dikkate alınması ve  ayrıca 190.000USD’nin(*) 2 katı dikkate alınarak damga vergisinin ödenmesi gerektiği,

 

Sonucuna varılmıştır.

 

Saygılarımla,

 

Erkan ATEŞLİ
YMM

 

(*)35 Nolu DV GT md. 4: Vergiye tabi kağıdın yabancı para cinsinden düzenlenmesi halinde ise kağıt üzerinde yer alan dövizin, kağıdın düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk Lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır. Sözleşmenin imza tarihi kağıt üzerinde bulunamadığı için kira sözleşmesinin başlangıç tarihi  esas alınmıştır. 01.03.01.2012 tarihi itibari ile USD döviz satış kuru : 1.7522 TL’dir.)

 

 

ARAŞTIRMA NOTLARI

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı :B.07.1.GİB.4.99.16.01/2-Muk-19-

Konu :Sözleşmede bir akitten doğma iki ayrı tutar

belirlendiği için DV’nin en yüksek vergi alınması

gereken işlem üzerinden alınacağı hk.

………………..

İlgi : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğüne verilen … 02.2007 tarih ……. sayılı dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ile personel maaşlarının ödenmesi ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmede, bankanızın kurum maaş ödemelerine başlanmasını müteakiben fatura karşılığı kuruma nakden ödemede bulunduğu, kurumun sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi veya sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde cezai şart bedeli adı altında bankanıza ödemeyi kabul ettiğine dair hükümlerin bulunduğu belirtilerek, sözleşmede yazılı belli para, faiz ve cezai şarttan hangisinin damga vergisine tabi olduğu konusunda görüş talep edilmektedir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir.

Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” denilmektedir.

Aynı Kanunun 2’nci maddesinde; “Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de damga vergisine tabidir.”, 4 üncü maddesinde de; “Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur.

Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır.

Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır.” denilmektedir.

Kanunun 6’ncı maddesinde; “Bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınır.

Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.” hükmü yer almaktadır.

Kanunun 10’uncu maddesinde de; damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nev’i ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

İlgi dilekçeniz ile personel maaşlarının ödenmesi ile ilgili olarak bankanız ile kurumlar arasında düzenlenen sözleşmenin ihtiva ettiği tutar ile cezai şart bedeli adı altında bankanıza ödenecek üst bedelin sözleşmede yer aldığı belirtilmektedir.

Buna göre sözleşmede birbirine bağlı ve bir akitten doğma iki ayrı tutarın varlığı sözkonusu olmaktadır. Bu takdirde vergi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.42.16.02/DVK -1489-1550 28.10.2006
KONU : Kira Sözleşmesinde Damga Vergisi

………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi’de kayıtlı yazınızla, Daireniz ……………. vergi numarasında kayıtlı mükellefi …………………………….. ile …………. Vergi Dairesi Başkanlığı ……. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ……………. vergi numaralı mükellefi ……. Giyim Ticaret A.Ş.’nin aralarında yapmış oldukları …… tarihli kira sözleşmesinde; üç aylık kira depozitosu ile bir yıllık kira cezaı şartının bedelleri toplamından damga vergisi ödenmediğinin yapılan teftiş sonucu tespitle ilgili cezalı tarhiyat yapıldığı ancak, ödevlinin düzeltme talebinin olduğu belirtilerek, kira sözleşmesinde depozito ve cezai şartın damga vergisi matrahına dahil edilip-edilmeyeceğinin bildirilmesi istenmektedir.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu Kanundaki kağıtlar teriminin yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 3. maddesinde, damga vergisi mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 5. maddesinde; ‘ Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur ‘ hükmü ile 6. maddesinde ise, ‘Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.

Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.

Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.’ hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, bu Kanunu’na ekli (l) sayılı tablonun I. Akitlerle İlgili Kağıtlar Başlıklı Bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde; kira sözleşmesinde kiralama süresi karşılığında ödenecek kira bedelinin haricinde ayrıca geçici ve kafi teminat, depozito ve cezai şart gibi birbirine bağlı ve bir asıldan doğma işlemlerin birlikte bulunması durumunda Damga Vergisi Kanunu’nun 6/2. maddesi hükmü dahilinde en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit ve işlem üzerinden damga vergisi hesaplanması gerekir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under GENEL

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s